Vad är skillnaden på A och S-HLR?

A-HLR står för avancerad hjärt och lungräddning och riktar sig till sjuksköterskor och läkare inom akutsjukvården så som anestesi, intensivvård, kardiologi, akutmottagningen eller ambulanssjukvården. S-HLR står för Sjukhus hjärt och lungräddning och riktar sig till all övrig sjukvårdspersonal som arbetar inom vården.

I båda utbildningarna kommer deltagarna att lära sig hur man behandlar en patient med hjärtstopp enligt HLR-rådets nya riktlinjer från 2021. Vi fokuserar på teamträning, säkerhet och defibrillering, allt eftersom era erfarenheter och nivå. Genom att använda flera olika sinnen befäster sig kunskapen på ett djupare sätt enligt flera studier. Därför består kursen av tre delar, inläst kurslitteratur, godkänd webutbildning samt genomförande av praktisk träning.

Gå till A-HLR webutbildning Gå till S-HLR webutbildning

Under den praktiska träningen skapas olika scenarion där deltagarna tränas i att agera självständigt så väl som att arbeta i team.  I teamarbetet är kommunikation och ledarskap ett viktigt moment som vi tränar på. Dessutom använder vi oss av feedback av HLR i realtid för att förbättra HLR tekniken.

I A-HLR kommer vi även att gå igenom EKG analys och läkemedelshantering. Scenario träningen kommer att vara uppbyggd på de 8 reversibla grundorsakerna till hjärtstopp.

Vad är 4 H och 4T?

4H: Hypoxi, Hypovolemi, Hypo/Hyperkalemi, Hypotermi   4T Trombos, Tamponad, Toxikation, Tryckpneumothorax. Genom att jobba med dessa reversibla orsakerna lär sig deltagarna att tänka på vad grundorsaken till hjärtstoppet kan vara.

Vi kommer gärna till erat kontor eller arbetsplats i Göteborg, Malmö, Örebro eller annan ort för genomförande av utbildningen.  Om ni har konsulter på annan ort än erat eget kontor hittar vi alltid kreativa lösningar på utförandet av utbildningen. Maila oss eller skicka oss en förfrågan för offert

Kontaka oss

Antal deltagare: 2-6

Tid: 3,5-4 timmar grund utbildning

Intyg: Deltagarna förses med HLR-rådets kurs intyg

Instruktör: Lång erfarenhet av akutsjukvård

Handlingsplan För S-HLR Handlingsplan för A-HLR
S-HLR utbildning

Våra tjänster