En olycka händer så lätt…

Olyckan kan snabbt vara framme och då är det en självklarhet för många att vilja agera för att hjälpa ett barn i nöd. Vi vet dock att det i många lägen kan vara svårt att veta hur vi kan hjälpa till. När vi dessutom befinner oss i stress och press är det svårt att ta in ny information.

Vi vet att barns signaler och symtom skiljer sig mot vuxna då ett påfallande svagt barn kan försämras mycket snabbare än en vuxen. Genom att belysa skillnaderna under våra utbildningar ökar vi också handlingsberedskapen i den kritiska situationen. Därför är det viktigt att lära sig hur vi utför HLR hos spädbarn och barn. Regelbunden träning skapar dessutom en ökad trygghet och beredskap för att agera i stressade situationer.

Vad är det som skiljer vuxen HLR med Barn HLR?

Genom de nya riktlinjerna som kom ut hösten 2021 belyser HLR rådet ytterligare vikten av inblåsningar hos barn. Den vanligaste orsaken till hjärtstopp hos barn är på grund av syrebrist, så som kvävning, drunkning eller plötslig spädbarns död. Som ett resultat av detta uppmanar HLR rådet att påbörja HLR efter ett konstaterat hjärtstopp hos barn med 5 inblåsningar. Därefter omväxlande 15 kompressioner och 2 inblåsningar. Genom att möjliggöra praktisk träning på dockor i autentisk storlek av barn ökas förståelsen för hur inblåsningarna bör gå till samt vilken volym luft som krävs för att ventilera barnet.

Deltagarna kommer därför att lära sig hur man kontrollerar medvetande, andning, larmar, hur man utför HLR. De kommer även att träna på vad man gör om någon sätter i halsen. Våra erfarna instruktörer har en lång bakgrund inom akutsjukvården och ser fram emot att komma till din arbetsplats eller förening för att hålla i utbildning.

 

Kontakta oss

Kurs info

Antal Deltagare: 2-12

Tid: 2,5-3 timmar

Intyg: Deltagarna förses med intyg

Varaktighet:1-2 år

Plats:  På din arbetsplats eller förening

Språk: Svensk eller Engelska

HLR barn

EXTERNA LÄNKAR

WeBUTBILDNING BARN Handlingsplan luftvägsstopp Handlings plan BArn HLR