Genom att fler instruktörer i HLR utbildas kan fler människor bli utrustad med kunskapen om hur man bör agera vid ett hjärt stopp. 6000 hjärtstopp sker varje år i Sverige utanför sjukhuset. 71% av dessa hjärtstopp sker i hemmen. För att snabbt agera i dessa lägen krävs det att någon i närheten vet hur man ska agera. För att möjliggöra en spridning av kunskapen uppmuntrar HLR rådet att fler instruktörer ska utbildas och på detta sätt öka beredskapen.

Behöver jag vara vård utbildad?

Det finns många fördelar med att ha erfarenhet inom vården som instruktör men det är inget krav. Det viktigaste är att du har en pedagogisk känsla och tycker att det är roligt att lära ut.

Vi har lång erfarenhet inom akutsjukvården och vet vilken press det är vid agerande av hjärtstopp. Detta vill vi dela med oss av och under utbildningen kan vi delge många exempel från verkligheten. På detta sätt kan ni som färdiga instruktörer lättare ge exempel på faktiska händelser.

Hur följer jag läroplanen för utbildning av HLR?

“Kids save lifes” kom 2015 från European Resuscistation Council (ERC). Året efter blev hjärt- lungräddning och första hjälpen en del av den Svenska läroplanen. Nu rekommenderar HLR rådet introduktion av första hjälpen redan i förskoleålder. I läroplanen för idrott och hälsa står det att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer”.

Genom att låta era lärare gå instruktörskurs i HLR möjliggör ni hög kvalitet på HLR utbildning för era elever. Vi vill verka för ERCs uttalande “Kids save lifes”

Kurs info:

Antal deltagare: 4-6

Tidsåtgång: 4-6 timmar

Förberedelse: Inläst matrial och godkänd webutbildning

Plats: Hos oss eller hos er beroende på antal deltagare

Intyg: Deltagarna förses med intyg

hlr instruktor
HLR utbildning skola Gratis web utbildning skola