Om CareforLife

Vad gör vi?

På ett passionerat och kreativt sätt lär vi ut grunderna i HLR och hur vi bör agera i en nödsituation. Genom både teoretisk och praktisk träning vill vi skapa en ökad trygghet hos dig och din omgivning.

Varför gör vi?

Vi vill belysa vikten av medmänsklighet som ökar trygghet och säkerhet. Vi vet att en orsak till ett passivt beteende vid akuta situation är rädsla för att göra fel. Genom ökad kunskap vill vi hjälpa dig rädda liv.

Därför vill vi erbjuda våra tjänster

När den gamla damen trillade i rulltrappan och den hjälpande handen dröjde för länge. Vid åskådandet av mopedolyckan där de flesta körde förbi och fruktan för att göra fel tog överhanden, där föddes visionen med CareforLife. Där föddes en vision, en vision om att ge redskap i hur vi alla kan vara en pusselbit, eller en länk i en full kedja, i att rädda liv och finnas till för en medmänniska. Namnet föddes med orden från Bibeln i åtanke ”allt vad du vill att människor ska göra för dig, det ska du göra för dem”

Genom att sprida kunskapen om hur vi alla kan vara den hjälpande handen vill vi förbereda för att agera när det oförutsedda sker. På detta sätt vill vi förebygga skadeutveckling, minska lidande och rädda liv.

Sofie Broman

HLR och Första hjälpen

I och med att varje sekund är avgörande vid ett hjärtstopp vill vi erbjuda utbildningar som ökar din beredskap för dessa situationer. Genom utarbetade evidensbaserade riktilinjer och utbildningsprogram vill vi sprida kunskapen om ett optimalt omhändetagande vid ett hjärtstopp eller första hjälpen insats. Nya vetenskapliga studier för att förbättra agerande efter olycka eller sjukdomssituation utkommer regelbundet. Dessa studier tar ERC och HLR rådet del av och vid behov gör justeringar av rekommendationer. Vi på CareforLife håller oss uppdaterade för att ni som kund ska få ta del av de senaste rekommendationerna.

Vårdrelaterade utbildningar

Genom vår långa erfarenhet inom vården, samt erfarenheter av utbildning på yrkeshögskola och företag har vi möjlighet att utbilda inom flera olika vårdrelaterade området. Det kan tillexempel handla om nutrition och olika sätt vi kan behöva stöttning med maten så som PEG eller nutritions sond. Vi lär bla personliga assistenter vad som är viktigt att tänka på vid assisterad nutrition.

Det kan även röra sig om andningshjälp av olika slag. Vad som är viktigt att tänka på om någon har en track så som anatomi, skötsel eller luftvägsstopp.

Hygien och hur vi motverkar smitta har satts i ljuset nu under Corona tider. Men viktigt att regelbundet påminnas om hur vi kan arbeta på ett sätt för att förebygga smitta och sjukdom. Så som luftburen smitta, kontakt smitta eller droppsmitta.

Konsult

Finns det behov av första hjälpen beredskap för ett event, avlastning på er avdelning, hemsjukvård eller vaccination? Eller ska ni spela in en vård relaterad scen? Vi har erfarenhet av IVA, Narkos, ambulans, medicin, HIA, ortopedin. Vi ställer höga krav på kvalitet och service för att du ska känna dig nöjd som kund.

Compassion

Grundare

Sofie Broman, grundare av CareforLife, har jobbat många år inom intensivvården och inte minst under Corona pandemin. Utbildning och att få dela med sig av sig av sin profession är något som ligger varmt om hjärtat. Glöden för att undervisa föddes i den lilla byn i Norra Laos, där hon satt och beskrev läkemedlens påverkan på kroppen för by ledare. Med stor glädje har detta växt till en möjlighet att få utbilda på Universitet, högskolor, tandläkarkliniker, elektriker och andra företag.

Att på ett kreativt sätt kunna förmedla sitt budskap har varit en angelägenhet. Inspiration till det kreativa har fötts genom dansutbildning, uppsättning av barnmusikal, ledande av babyrytmik och sitta bredvid sitt barn som inte förstår sin läxa. Att få möjlighet att ta tid till det friska barnets kreativitet omväxlande med det dramatiska och kritiska IVA fallet har skapat en styrka i tillvaron. Denna styrka vill vi ta med oss in i utbildningen när vi lär oss hantera situationer som hjärtstopp eller första hjälpen.

Genom den långa erfarenheten av andra kulturer så som Japan, Kina och andra länder har förståelse för det globala perspektivet för hjärtstopp, HLR, hjärtstartare och även det juridiska perspektivet skapats. Att ta del av denna kunskap och även fått möjlighet att utbilda i många städer runt om i Kina, så som Shanghai, Peking, Shenzhen med flera har varit en lärorik resa. Svenska HLR rådet finns med i ett globalt nätverk där ERC European Resuscitation Council samarbetar med den internationella kometeen för hjärtstopp ILCOR.