Vi vill öka kompetensen hos din personliga assistent, anhöriga eller personal i hemsjukvården genom innehållsrika utbildningar inom trackeostomi, PEG, nutrition eller basal hygien.

Vad är trakeostomi?

Trakeostomi är ett sätt att skapa fria luftvägar genom en öppning mitt på halsen med hjälp av trakealkanyl. För en ovan person kan hantering av trakeostomi kännas obehagligt och skrämmande. Vi har dock lång erfarenhet av hantering av track patienter och vill genom vår utbildning ge praktisk och teoretisk vägledning kring hantering av track. Genom grundläggande teori och livsavgörande handhavande kompetens vill vi öka kunskap kring hantering och omvårdnadsbehov med fokus på luftvägar, andningshjälp och trakeostomi. Detta skapar en ökad trygghet hos klienten så väl som för den som står bredvid, personliga assistenten, hemtjänst personal eller närstående.

PEG och Nutrition

Nutritions kapaciteten kan svikta vid olika tillstånd. Det kan antingen vara för en kort period eller en längre period. ”Äta bör man annars dör man”. När en person får sväljnings problem på grund av neurologisk störning, så som ALS, stroke eller tumör sjukdomar kan det vara aktuellt att stötta nutritionen med hjälp av en sond slang eller PEG. Val av administrations sätt är beroende av om man tror att behovet av hjälp är långvarigt eller kortvarigt. Genom vår genomgående utbildning vill vi stötta personer som finns vid sidan av den drabbade. Det kan till exempel röra sig om personliga assistenter, hemtjänst personal eller närstående. Vi vill att ni ska känna er trygga vid omvårdnadsåtgärder med fokus nutrition och ätande.

Basal hygien

Hygien och hur vi motverkar smitta har satts i ljuset nu under Corona tider. Men viktigt att regelbundet påminnas sig om hur vi kan arbeta på ett sätt för att förebygga smitta och sjukdom. Genom vår långa erfarenhet inom infektion så väl som Covid IVA vård är vi väl insatta i hur smitta sprids genom luftburen smitta, kontakt smitta eller droppsmitta. Vi vill hjälpa dig att säkra upp din arbetsplats genom att medvetande göra vad man behöver tänka på för att motverka smitta. Även vad det gäller hygien i samband med trackeostomi.

Kontakta oss
Kurs info

Antal deltagare: 1-20

Intyg: Deltagarna kan förses med intyg

Plats: På er arbetsplats

Tid: 1 1/2 timma

Trakeostomi utbildning