Kontakta oss

Genom våra instruktörsledda utbildningar anpassas utbildningen efter dina behov och önskemål. Du kan när som helst avbryta och ställa frågor, öva mer på dockorna och få tips från instruktören.

Vi erbjuder utbildningar i Sverige och Shanghai + Zhejiang provinsen, Kina, på engelska, svenska och kinesiska. Kontakta oss om Du har några frågor. Vi vill att Din familj, arbetsplats och boende miljö skall bli säkrare.

Varför ska jag erbjuda denna kurs till företaget?

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 “Första hjälpen och krisstöd” står det att varje företag skall ha.

  • Beredskap och rutiner för akut sjukdom eller olycksfall
  • Kunskaper i första hjälpen
  • Utrustning för första hjälpen

Utbildningen är därav ett verktyg till att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Externa länkar:

Hur många deltagare behövs för en kurs?

Hur många deltagare behövs för en kurs?
Det finns inget minimumantal deltagare, men det finns begränsat antal platser. För mer information gå in på önskad utbildning.

Hur stor yta behövs för att hålla en utbildning?

Ett rum där det finns möjlighet att sitta och även öva på HLR dockorna. Vi är dock vana vid att vara flexibla med utrymme och hitta lösningar på plats.

Hur länge är min certifiering giltig?

Certifikatet är oftast giltigt i 1-2 år efter genomförd utbildning. För mer information gå in på önskad utbildning.


    VUXEN HLRVUXEN HLR PLUSVUXNA FÖRSTA HJÄLPEN & HLRBARN HLRBARN HLR PLUSBARN FÖRSTA HJÄLPEN & HLRS/A HLR utbildningInstruktörsutbildning

    VÅRA PARTNERS

    VOLO Digital Agency