Author Archives: CareForLife

Nya HLR guidlines

Visste du att HLR rutiner regelbundet utvärderas och uppdateras? Vart 5te år kommer det dessutom ut nya riktlinjer. 23dje och 24de november kommer CareforLife att finnas med på plats för att få all tillgänglig information från nya studier som har kommit ut. Allt för att öka överlevnads möjligheterna och effektivisera utbildningarna. Förra året kom ERC […]