Author Archives: webmaster

Nya HLR guidlines

Visste du att HLR rutiner regelbundet utvärderas och uppdateras? Vart 5te år kommer det dessutom ut nya riktlinjer. Hösten 2020, mitt under pandemin kom ERC – European Resuscitation Council ut med nya rekommendationer. Till hösten 2021 kommer Svenska HLR rådet ut med hur Sverige vill anamma dessa riktlinjer. Men vi har redan nu fått reda […]