Första hjälpen fokuserar på den hjälp som kan utföras före ambulans anländer och även hjälper dig att bedöma graden av vårdbehov. Tid till ankomst för ambulans är i median 11 minuter i Sverige. Denna tiden kan vara avgörande och skapa förutsättningar för att minska lidande, förebygga skadeutveckling och rädda liv. 

Genom våra första hjälpen utbildningar vill vi på ett engagerat sätt lära känna symtom vid specifika sjukdomar och skador för att motverka ökad skada och även död. Vi går igenom internationellt utarbetade evidensbaserade riktlinjer från ERC och Svenska HLR rådet så som L-ABC och AKUT med mera.

Vad är L-ABC?

L-ABC är en minnes regel för allmänheten hur vi bör tänka, agera och prioritera i en olyckssituation eller sjukdomstillstånd.

L– står för livsfarligt läge – där vi behöver utvärdera om det finns någon fara i närheten. Vad är det som har hänt? Den drabbade bör endast flyttas om platsen om det kan finnas någon fara för den skadade eller livräddaren.

A– står för Andning – kontrollera om personen har fria luftvägar och om den drabbade andas normalt. Har personen onormal eller ingen andning, starta HLR. Är personen medvetslös men normal andning, använd stabilt sidoläge. Hjärtläge är en position som används när någon har svårt att andas. Sitt med lätt böjda knä på golvet mot någon person eller vägg.

B– FInns det tecken på inre eller yttre blödningar? Yttre blödning komprimeras med hjälp av ett tryck förband eller tourniquet. Tecken på inre blödning kan vara smärta, blåaktig färg på hud, blek och yrsel.

C– Cirkulations påverkan upptäcks genom att personen känner sig yr, hög puls och snabb ytlig andning, blek och fryser. Om den drabbade uppvisar dessa symtom är det bra att lägga personen ner och motverka nedkylning med hjälp av någon filt eller vad som finns tillgängligt.  andning. För att före Så här förebygger man cirkulationssvikt:

Titta och känn gärna över kroppen för att se om du kan upptäcka några skador som kan påverka situationen.

Vad står AKUT för?

AKUT används för att känna igen symtom som kan uppkomma i samband med stroke.

A– Ansikte – be personen att le. Finns det tecken på att ena mungipan hänger?

K-Kropp – kan personen hålla uppe båda armarna framför sig i 10 sek?

U– Utal – be den drabbade att säga en mening. Sluddrar personen när den pratar?

T– Tid – Vid misstanke om stroke är varje sekund viktig. Tveka inte ring 112.

Utbildningen består av ett inläst material som skall läsas före utbildningen samt godkänt webutbildning. Teori och mycket scenarion alterneras för att öka förberedelsen för akuta situationer. Genom att både läsa, lyssna och agera uppnår deltagaren en djupare förståelse av hur man skall handla i nödsituationer. Vi vill genom första hjälpen utbildningar skapa en ökad trygghet på din arbetsplats eller familj.  På detta sätt vill vi även hjälper vi er leva upp till arbetsmiljölagens krav om en första hjälpen beredskap och larmrutiner vid olyckor eller sjukdom på er arbetsplats.

Kurs info:

  • antal deltagare: 2-12
  • Tid: ca 4 timmar
  • Intyg: Deltagarna förses med intyg
  • Plats: På din arbetsplats
  • Innehåll:Larmrutiner, L-ABCD, Bedömining, HLR, stabiltsidoläge, andningssvårigheter, Allergi, Diabetes, Hjärt-kärlsjukdomar, stroke, krampanfall, blödning, nack och ryggskada och brännskador.
Forsta-hjalpen

Externa länkar

Akut test Handlingsplan HLR