Vuxen HLR

Vuxen HLR: I denna utbildning kommer teori att blandas med praktik på vuxen HLR dockor. Deltagarna kommer att lära sig hur man kontrollerar medvetande, andning, hur man larmar, hur man utför HLR och hjärtstartare samt hur man använder sig av stabilt sidoläge. Du kommer att lära dig var du gör om någon sätter i halsen. Vi lägger stor fokus på praktik för att öka förberedelsen för verkliga akuta situationer.

Riktlinjer: HLR Rådet - medlemmar i ERC - European Resuscitation Counsil
Giltighet: 1-2 år
Antal deltagare: 8-12 personer
Tidsåtgång: 2 timmar
Plats: På din arbetsplats
 

HLR Vuxen PLUS: Vad gör du om din kollega tar sig för bröstet och har svårt att andas? Eller om någon trillar och slår i huvudet och kanske rent av börjar att krampa. I denna utbildning blandar vi teori och praktik och lär oss hur man kontrollerar medvetande, andning, hur man larmar och hur man utför HLR. Utöver detta går vi igenom scenarion och olyckor som kan hända på din arbetsplats eller i ditt hem beroende av dina behov. Utbildningen kan innehålla skalltrauma, blödning, epilepsi, astma, diabetes, allergiska reaktioner eller annat område som kan vara aktuellt i din miljö. Vi har mycket praktik i form av scenarion för att öka förberedelsen för akuta situationer.

Riktlinjer: HLR Rådet - medlemmar i ERC European Resuscitation Counsil

Giltighet:1-2 år

Antal deltagare: 8-12 personer

Tidsåtgång: 3 timmar

Plats: På din arbetsplats

 

Första Hjälpen & HLR Vuxen: Första hjälpen fokuserar på den hjälp som kan utföras före ambulans anländer och även hjälper dig att bedöma graden av vårdbehov. Vi lär oss hur du kan vara en utsträckt hand till en människa som behöver hjälp, vilket kan rädda liv. Vi lär oss att lära känna symtom vid specifika sjukdomar och skador för att motverka ökad skada och även död. Vi kommer att gå igenom hur man bedömer om någon är i behov av HLR och hur en hjärtstartare används. Utbildningen består av ett inläst material som skall läsas före utbildningen, teori och mycket scenarion för att öka förberedelsen för akuta situationer. Genom att både läsa, lyssna och agera uppnår deltagaren en djupare förståelse av hur man skall agera i nödsituationer.
Riktlinjer: HLR rådet - medlemmar i ERC European Resuscitation Counsil
Giltighet:1-2 år
Antal deltagare: 8-12 personer
Tidsåtgång: 4 timmar + förberedelse med inläst matrial
Plats: På din arbetsplats