Barn HLR

Barn HLR: Det är viktigt att känna igen signaler och symtom hos barn som skiljer sig mot vuxna, då ett påfallande svagt barn kan försämras mycket snabbare än en vuxen. Därför är det viktigt att lära sig hur vi utför HLR hos spädbarn och barn. Teori kommer att kombineras med praktisk träning på barn och spädbarns HLR dockor samt på varandra. Deltagarna kommer att lära sig hur man kontrollerar medvetande, andning, larma, hur man utför HLR samt hur man använder stabilt sidoläge. De kommer även att träna på vad man gör om någon sätter i halsen.

Riktlinjer: Svenska HLR Rådet som är medlem av ERC European Resuscitation Council

Giltighet av certifikat: 1-2 år

Antal deltagare: 8-12 personer

Tidsåtgång: 2 timmar 

Barn HLR PLUS: Denna utbildning innefattar en rad olika scenarier som kan drabba barn eller spädbarn och ger en beredskap för deltagaren att agera i nödsituationer. Teori blandas med praktisk övning på barn och spädbarns HLR dockor och varandra. Deltagarna kommer att lära sig hur man kontrollerar medvetande, andning, larm, hur man utför HLR, använder sig av en AED och stabilt sidoläge. Första Hjälpen utbildningen är anpassad efter era behov för att öka säkerheten i ditt hem eller arbetsplats. utbildningen kan innehålla allergiska reaktioner, blödning, brännskada, epilepsi, skador vid fall, tandskador eller frakturer. Vi fokuserar mycket på praktik för att förbereda dig på akuta situationer i verkligheten.

Riktilinjer: Svenska HLR Rådet som är medlem i ERC European Resuscitation Council

Giltighet av certifikat: 1-2 år

Antal deltagare: 8-12 personer

Tidsåtgång: 3- 3 1/2 timma


Barn Första Hjälpen och HLR: När man förstår vikten av Första Hjälpen och utbildning får man även redskapen att hjälpa människor i nöd. Genom våra certifierade utbildningar lär du dig hur du skall agera i specifika situationer, vilket kommer att hjälpa dig agera och hjälpa människor i kris i väntan på medicinsk personal. Utformat för att ge allmänheten en beredskap i hur man skall agera vid blödning, brännskador, förgiftning, huvudskador, sår, tandskador eller annat. Vi kommer förutom teori att ha mycket praktik för att förbereda oss på verkliga akuta situationer.

Riktlinjer: Svenska HLR Rådet - medlem av ERC European Resuscitation Council

Giltighet av certifikat: 1- 2 år

Antal deltagare: 8-12 personer

Tidsåtgång: 4 timmar + inläst matrial före utbildningen