BARN HLR PLUS

learn kids how to care

Denna utbildning innefattar en rad olika scenarier som kan drabba barn eller spädbarn och ger en beredskap för deltagaren att agera i nödsituationer.

Teori blandas med praktisk övning på barn och spädbarns HLR dockor och varandra. Deltagarna kommer att lära sig hur man kontrollerar medvetande, andning, larm, hur man utför HLR, använder sig av en AED och stabilt sidoläge. Första Hjälpen utbildningen är anpassad efter era behov för att öka säkerheten i ditt hem eller arbetsplats. utbildningen kan innehålla allergiska reaktioner, blödning, brännskada, epilepsi, skador vid fall, tandskador eller frakturer. Vi fokuserar mycket på praktik för att förbereda dig på akuta situationer i verkligheten.

Riktilinjer: Svenska HLR Rådet som är medlem i ERC European Resuscitation Council

Giltighet av certifikat: 1-2 år
Antal deltagare: 8-12 personer
Tidsåtgång: 3- 3 1/2 timma