BARN FÖRSTA HJÄLPEN & HLR

CPR kids

När man förstår vikten av Första Hjälpen och utbildning får man även redskapen att hjälpa människor i nöd. Genom våra certifierade utbildningar lär du dig hur du skall agera i specifika situationer, vilket kommer att hjälpa dig agera och hjälpa människor i kris i väntan på medicinsk personal.

Utformat för att ge allmänheten en beredskap i hur man skall agera vid blödning, brännskador, förgiftning, huvudskador, sår, tandskador eller annat. Vi kommer förutom teori att ha mycket praktik för att förbereda oss på verkliga akuta situationer.

Riktlinjer: Svenska HLR Rådet – medlem av ERC European Resuscitation Council

Giltighet av certifikat: 1- 2 år
Antal deltagare: 8-12 personer
Tidsåtgång: 4 timmar + inläst matrial före utbildningen