Hjärt-lungutbildning

 VÅRA KURSER I HLR

Vi erbjuder utbildningar i större delen av Sverige så som Göteborg, Malmö, Örebro och Jönköping. Vi erbjuder kurser på svenska så väl som engelska.

Genom våra instruktörsledda utbildningar anpassas utbildningen efter dina behov och önskemål. Du kan när som helst avbryta och ställa frågor, öva mer på dockorna och få tips från instruktören.

LIVSVIKTIG HLR

Nödsituationer innebär ofta stress och press. Genom att förbereda Dig kan vi utrusta Dig med kunskapen om hur Du ska hantera nödsituationen på bästa sätt.

Vid ett hjärtstopp klarar hjärnan endast 3-5 minuter utan syre. Därför är snabbt agerande av stor vikt.

Möjligheten att överleva sjunker med 10-12% för varje minut utan HLR.

Childrean learning

NYHETER

A och S HLR utbildningar

Nu har vi många S och AHLR utbildningar på gång runt om i vårt land. Titta [...]

Läs mer
Restart a heart day

Denna veckan har det varit restart a heart day. Det ska påminna oss om vikten av [...]

Läs mer

~6000

dör i hjärtstopp
per år i Sverige

2/3

av hjärtstoppen
sker i hemmet

2-3

ökad möjligheter till
överlevnad vid tidig HLR

REFERENSER

Ditt engagemang och sätt att lära ut, ditt skådespeleri och man fick ställa hur många frågor man ville.

Mamma Råda kyrka

Scenarier som spelades. Man fick verkligen tänka. Nu i efterhand så kommer man ihåg på bättre sätt än de andra kurserna jag gått.

Landvetter Airport Hotel

I liked Sofie’s amazing acting, props, scenarios and commitment to the character she created. EF Shanghai

EF Shanghai